Koski = FLOW

I hate to teach.

I want to create circumstances where people can learn.

Ideakoski = Reetta Koski

Olen itsenäisenä yrittäjänä työskentelevä oppimisen erityisasiantuntija ja kouluttaja. Erityisosaamistani on erilaiset osallistavat menetelmät, joilla saadaan tehostettua mm. oppimista, ryhmän toimintaa ja ideointia. Lisäksi teen pedagogista käsikirjoitustyötä: Työstän oppimateriaalipaketteja, verkkomateriaalia ym.

Järjestämissäni tilaisuuksissa käsitellään tarpeen mukaan asiakkaan omia aiheita, sisältöjä ja teemoja - tai keskitytään puhtaasti ryhmädynamiikan keskeisiin elementteihin. Kiitellyt sisältöni painottuvat käytännön tekemiseen sekä osallistamiseen. Ne eroavat siksi perinteisistä teoreettisista kalvosulkeisista, jättäen tutkitusti muistijälkiä sekä toimintamalleja arkeen.

KIINNOSTUKSEN KOHTEET

 • Tiimityöskentely
 • Osallistavat menetelmät
 • Yrittäjyys, yritysideat ja innovointi, pienyrittäjyys, yrittäjyyskasvatus, yrittäjyyspedaogiikka
 • Elämyspedagogiikka
 • Fasilitointi
 • Coaching

TAUSTANI

 • Kasvatustieteen maisteri
 • Aikuiskouluttaja (opettajan pedagogiset opinnot)
 • Luontoelämysohjaaja (liikunnan ohjaaja)
 • Coahing (Suomen Coaching yhdistys)
 • DISC sertifikaatti
 • Lisää linkedin-profiilissani

Palvelulupaukseni

 • Panostan jokaiseen koulutukseeni 100%. Laskun saat vain jos olet tyytyväinen työhöni.
 • Koulutan vain asioista, joita on tutkittu ja joilla on tieteellinen perusta. Ei omaa mutua tai popularisoituja teorioita oikeista ja vasemmasta aivolohkosta.
 • KISS. Keep it simple stupid. Ei turhia palavereita tai lomakkeiden täyttöä. Aina tosissaan, muttei koskaan tosikkona.
 • En vie keneltäkään energiaa turhilla menetelmillä. Suunnittelen aina tunneilmastoa ja miten siihen päästään, jotta tilaisuudet energisoivat.
 • Suoravirtaista viestintää ja asioiden maaliin saattamista.

Työskentelen ratkaisukeskeisin, osallistavin menetelmin. Noudatancoaching-alan ammatillisen kattojärjestön, International Coach Federationin (ICF), eettisiä ohjeistuksia ja sääntöjä.

Yhteistyökumppaneitani

 • Ideapakka Oy
 • Prokoulutus
 • Tieturi
 • Rastor-instuutti

Olen myös

 • Äiti kahdelle pienelle tytölle
 • Sisustaja ja remontoija
 • Kuvataiteilija
 • Meloja ja aktiivinen luontoliikkuja..

"Taito olla ajallaan hyvin rohkea ja ajallaan hyvin varovainen; siinä onnistumisen taito.” Napoleon