Halki, poikki, pinoon!

 • Onko sinulla tulossa iso koulutuskokonaisuus vedettäväksesi tai vai pieni keynotepuheenvuoro?

 • Haluaisitko hiukan syvempää palautetta kouluttajuudestasi?

Toimin vasempana kätenäsi projektissasi. Teen kaikenlaista pedagogista asiantuntijatyötä. Alla esimerkkejä:

Pedagoginen käsikirjoitustyö

 1. ..

 2. ..

 3. ...

Pedagoginen arviointi

Olen saanut paljon positiivista palautetta tarkkanäköisyydestäni sosiaalisissa tilanteissa. Kouluttaja ei pysty itse havainnoimaan, mitä osallistujien kesken tapantuu. Tulen tekemään arvioinnin koulutuksesta. Arviointi ei tarkoita sitä, että tekisit jotain väärin vaan tarkoitus on voimavaraistaa sinua erityisesti sillä mikä menee hyvin ja antaa lisää ideoita oman kouluttajatyön monipuolistamiseksi. Uudistumalla innostut aina uudestaan omasta työstäsi!

Kiinnitän erityisesti huomiota:

 • Millainen tunneilmasto oli ja mitkä tekijät siihen vaikuttivat

 • Tilan käyttö

 • Viestintä

  • Missä suhteessa kouluttaja- vai osallistujalähtöistä

  • Teetkö avoimia vai suljettuja kysymyksiä?

  • ..

Saat ehdotuksen miten koulutuksesta saisi vaikuttavampaa. Ehdotus sisältää

 • osallistavia menetelmiä

 • vaikuttavuuden keinoja