Coaching

Coaching on ohjausmuoto, jossa coach tukee ja auttaa sinua tai tiimiäsi kirkastamaan ja saavuttamaan henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteitaan.

Työelämässä coachingia käytetään menestyksellisesti esimerkiksi omaan uraan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen tai tiimien, esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen. Yksityiselämässä coaching auttaa esimerkiksi parisuhteen, vanhemmuuden, työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen tai yleisesti oman elämän kehittämisen haasteiden ratkaisuun.

Coach on läsnä, kuuntelee aktiivisesti ja esittää vahvoja, oivalluttavia kysymyksiä tavoitteenaan auttaa asiakasta laajentamaan näkökulmiaan, tunnistamaan jo olemassa olevia voimavarojaan ja ottamaan näitä käyttöönsä sekä löytämään uusia keinoja tavoitteidensa saavuttamiseen. Coach auttaa asiakasta tulemaan tietoisemmaksi ajattelutavoistaan ja uskomuksistaan sekä kannustaa tätä uudenlaiseen toimintaan. Coachingia voidaan toteuttaa henkilökohtaisesti tai ryhmässä.

Vain harvan ihmisen käyttövoima on nykyhetkessä virtaaminen.