TYÖELÄMÄÄN MIELEKKYYTTÄ IDEA KERRALLAAN

Voisiko jonkin asian tehdä...

.. yksinkertaisemmin ja helpommin?

.. mielekkäämmin ja innostavammin?

.. nopeammin ja tehokkaammin?

.. laadukkaammin?

.. ekologisemmin?

.. hauskemmin ja osallistavammin?

Tervetuloa sivuilleni! Olet saapunut pienen ja pontevan ideatoimiston sivuille.

Ideakoski= Reetta Koski + osaava verkosto2 .

Tarjoan ratkaisuja oppimisen ja ryhmätyöskentelyn haasteisiin erittäin konkreettisilla ideoilla ja niiden soveltamisella omaan ympäristöösi. Vedän tiimien ideointipajoja ja työpajoja, joissa kysyn ne oikeat kysymykset, jotka muuten jää kysymättä. Tavoitteeni on puhua monimutkaisista asioista mahdollisimman yksinkertaisesti ja konkreettisesti, unohtamatta huumorin eheyttävää voimaa vaikeissakaan tilanteissa.

= Raikkaita ideoita ideoiva asiantuntija palveluksessa:

  • Työpajat, ideointi.
  • Koulutukset.
  • Konsultointi & käsikirjoitukset, pedagogiset arvioinnit.


= Oivallus, uusi ajatus, pulman ratkaisu.

Ideoimme täysin uusia ratkaisuja ja tarjoan vanhoja hyviä ratkaisuja vanhoja uudella tavalla toteutettuna.= Flow, virtaus, raikkaus, kirkkaus.

Tapani toimia on virtaava ja vastuullinen.

Minulle virtaa antaa asioiden mielekkyys ja merkityksellisyys. Vältän jargonia ja raivaan tieltä padot, jotka estävät veden vapaata kulkua.

Et voi astua kahdesti samaan jokeen, uudet vedet siinä jo virtaavat.